top of page
R2_silnicari_27.jpg

קסדות

הקסדות של R2 עוברות את מכון התקנים הישראלי במקביל למכון התקנים האירופאי והאמריקאי.

קסדות R2 קלות משקל, מתאימות לרוכבי כביש ורוכבי שטח, מספקות פתחים לאוורור מרבי, רשת להגנה מפני חרקים, פדים נוספים להחלפה, רצועות מתכוננות ופתיחה וסגירה מהירה של הקסדה והתאמתה למבנה הראש .

bottom of page